Tổng quan về công ty

Hồ sơ công ty
Tên công ty SCORE Japan Co., Ltd.
Tổng Giám đốc Hiroharu Suzuki
Ngày thành lập tháng 7 năm 1998
Vốn đầu tư 50 triệu yên
Ngành kinh
doanh chính
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế | Đại lý vận chuyển hàng không | Thủ tục hải quan | Dịch vụ kho bảo thuế
Số lượng
nhân viên
700
Ngân hàng
liên kết
Ngân hàng Mizuho | Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC)
Trụ sở chính Trụ sở chính Tokyo
Địa chỉ | 1-1-13 Kameido, Koto-ku, Tokyo 136-0071, Japan
Đại diện liên lạc | TEL 03-5628-3591 / FAX 03-5628-3636
Hướng dẫn đường đến Trụ sở:
・Cách ga Kameido, cửa ra phía Bắc Tuyến JR Sobu 10 phút đi bộ
・Cách ga Kinshicho, cửa ra phía Nam Tuyến JR và Tuyến tàu điện ngầm 15 phút đi bộ
Mạng lưới
văn phòng chi nhánh
Chi nhánh Narita / Chi nhánh Nagoya / Chi nhánh Osaka / Chi nhánh Rinku / Chi nhánh Sân bay Kansai / Trung tâm giao nhận Nagoya / Văn phòng kinh doanh Kanagawa / Văn phòng kinh doanh Chiba / Văn phòng kinh doanh Shibuya / Văn phòng kinh doanh Saitama / Văn phòng kinh doanh Nagoya / Văn phòng kinh doanh Shizuoka & Kyoto / Văn phòng kinh doanh Kobe / Văn phòng kinh doanh Fukuoka / Trung tâm giao nhận Osaka Kawaguchi / Chi nhánh Đài Loan
Công ty thành viên Công ty TNHH Vận tải Fei Liu Tong Wang (Thượng hải) / Trụ sở Thượng Hải / Chi nhánh Thanh Đảo / Chi nhánh Ninh Ba / Chi nhánh Nam Thông / Chi nhánh Tô Châu / Chi nhánh Hàng Châu / Chi nhánh Nghĩa Ô / Chi nhánh Hạ Môn / Chi nhánh Quảng Châu / Chi nhánh Phiên Ngung / Chi nhánh Thâm Quyến / Chi nhánh Đông Hoản / Văn phòng kinh doanh Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến / Văn phòng kinh doanh phía Đông Đông Hoản / Văn phòng kinh doanh Long Cương Thâm Quyến / Công ty TNHH SCORE JAPAN Hồng Kông
Giấy phép &
Chứng nhận
・Đã đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa hạng nhất [KANJI-KARI số 863].
・Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa hạng hai (Vận tải đường biển) [KLSC số 60].
・Được chấp thuận hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa hạng hai (Vận tải đường biển) [Kokuso Kokubutsu số 193].
・Được phê duyệt là đại lý vận tải hàng không quy định / đại lý vận chuyển hàng không quy định.
・Trụ sở Tokyo đã được cấp giấy phép kho ngoại quan [Toseki số 278].
・Chi nhánh Narita đã được cấp Giấy phép kinh doanh thủ tục hải quan [Toseki số 753]
・Chi nhánh Narita đã được cấp Giấy phép kinh doanh thủ tục hải quan [Chỉ thị Hải quan số 753]
・Chi nhánh Narita đã được cấp giấy phép kho ngoại quan [Toseki số 556].
・Chi nhánh Narita đã được cấp giấy phép kho ngoại quan [Lệnh TOB số 556].
Hiệp hội
thành viên
・Là thành viên của JAFA (Japan Air Freight Forwarders Association).
・Là thành viên của IATA (International Air Transport Association).
・Là thành viên của JIFFA (Japan International Freight Forwarders Association).
・Là thành viên của WCA.
Số đăng ký
hóa đơn
・T5-0200-0107-6917
Lịch sử công ty
 • 1998
  07
  Thành lập tại Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
 • 1999
  02
  Khai trương Chi nhánh Osaka / Thành lập Hong Kong Score Japan Co.
 • 2000
  01
  Khai trương Chi nhánh Đài Loan
 • 2001
  12
  Trụ sở chính Tokyo chuyển đến Bakuro-cho, Chuo-ku, Tokyo
 • 2003
  02
  Thành lập Công ty Dịch vụ Vận tải Quốc tế Shanghai Yonglongbao
  08
  Khai trương Chi nhánh Quảng Châu
 • 2005
  04
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Shibuya
 • 2006
  05
  Trụ sở chính Tokyo chuyển đến Odenma-cho, Chuo-ku, Tokyo
 • 2007
  10
  Khai trương Chi nhánh Narita
 • 2008
  08
  Khai trương Chi nhánh Sân bay Kansai / Khai trương Kho hàng Osaka Kawaguchi / Khai trương Chi nhánh Nam Thông / Khai trương Chi nhánh Thâm Quyến
 • 2009
  09
  Khai trương Chi nhánh Nagoya
 • 2010
  03
  Khai trương Chi nhánh Thanh Đảo
 • 2011
  03
  Khai trương Chi nhánh Đông Hoản
  04
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Sân bay Bảo An Thâm Quyến
  07
  Trụ sở chính chuyển đến Kameido, Koto-ku, Tokyo
  11
  Khai trương văn phòng Kinh doanh Phía Đông Đông Hoản
 • 2014
  04
  Khai trương Chi nhánh Ninh Ba
 • 2016
  02
  Khai trương Chi nhánh Rinku
  03
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Kobe
  04
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Kyoto
  07
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Nagoya Osu
 • 2017
  03
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Fukuoka
  05
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Hàng Châu
  06
  Khai trương Chi nhánh Hạ Môn
 • 2018
  03
  Khai trương Chi nhánh Centrair / Khai trương Kho hàng Kishiwada
 • 2020
  03
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Kanagawa
  04
  Khai trương Chi nhánh Phiên Ngung
 • 2021
  02
  Khai trương Chi nhánh Chiba / Khai trương Chi nhánh Saitama
  07
  Khai trương Chi nhánh Nghĩa Ô / Khai trương Chi nhánh Shizuoka
 • 2022
  02
  Khai trương Chi nhánh Long Cương
  07
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Hiroshima
  09
  Khai trương Chi nhánh Tô Châu
  11
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Gunma
 • 2023
  04
  Thay đổi Giám đốc đại diện và Chủ tịch: Ông Hiroharu Suzuki được bổ nhiệm làm Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch
  12
  Khai trương Văn phòng Chi nhánh tại Mỹ
 • 2024
  03
  Khai trương Văn phòng Kinh doanh Tuyền Châu
  04
  Khai trương Văn phòng Chi nhánh tại Việt Nam