Hàng Xuất khẩu

Chi phí Vận chuyển đường biển & chi phí khác
  1. Đối với khách hàng ở ngoài khu vực nhận hàng, phí vận chuyển nội địa bổ sung có thể được áp dụng cho các lô hàng nặng 5 kg trở xuống. Phí này là 540 yên mỗi kiện, cộng thêm phụ phí cho các khu vực ngoài vùng đất liền.