Hóa đơn vận chuyển

Tải xuống Giấy hướng dẫn vận chuyển SCORE

Để thông quan và vận chuyển gói hàng, vui lòng hoàn tất các thủ tục hải quan cần thiết.
Bạn có thể tải về "Hóa đơn Vận chuyển SCORE" ở bên dưới.

Chi Tiết Hóa Đơn Vận Chuyển SCORE
① Ngày vận chuyển Vui lòng điền ngày dự kiến vận chuyển hàng.
② Số thùng hàng Vui lòng điền số thùng hàng trong lô hàng của bạn.
③ Mã thành viên Vui lòng điền mã thành viên do chúng tôi cấp (nếu có).
④ Tên công ty Vui lòng điền tên công ty của bạn.
⑤ Địa chỉ công ty Vui lòng điền địa chỉ, số điện thoại và số fax của công ty bạn.
⑥ Mã điểm đến Vui lòng điền mã điểm đến (nếu có) và mã điểm đến đã đăng ký.
* Nếu người nhận chưa được đăng ký, hãy ghi "mới" vào ô số đăng ký mới.
⑦ Tên công ty
nhận hàng
Vui lòng điền tên công ty bạn muốn gửi hàng đến.
⑧ Địa chỉ giao hàng Vui lòng điền địa chỉ giao hàng, số điện thoại và số fax của người nhận.
⑨ Chi tiết hàng hóa Vui lòng điền đầy đủ thông tin chi tiết về hàng hóa để đảm bảo tên và số lượng hàng hóa chính xác.
* Nếu bạn đang vận chuyển nhiều lô hàng, vui lòng nhập nội dung cho từng số thùng.
⑩ Tên sản phẩm Vui lòng điền Mô tả chi tiết nội dung hàng hóa (ví dụ: áo len, nhãn mác, tài liệu, v.v.).
⑪ Chất liệu Vui lòng điền chất liệu chính của sản phẩm. Ví dụ: polyester, giấy, kim loại, v.v.: Điền quốc gia sản xuất hàng hóa.
⑫ Xuất xứ Vui lòng điền xuất xứ hàng hóa.
⑬ Số lượng Vui lòng điền số lượng hàng hóa.
⑭ Đơn vị tính Vui lòng điền Cụ thể hóa đơn vị tính, chẳng hạn như mét (m), cái, v.v.
⑮ Giá bán Vui lòng điền giá bán theo hóa đơn.
⑯ Tổng tạm tính Vui lòng điền tổng tạm tính của số lượng x giá bán.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa được giải đáp, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Phiếu thông tinhoặc quaSố điện thoại.

Vui lòng xem qua mục này trước khi sử dụng dịch vụ